Copyright 2018 - Custom text here

e-portfolio

 

     
นายอุทัย คดภูธร    นางพรปภัทร สุวรรณธร
     
     
 นายวัฒนา แพงคำดี    นางศิริพร ปรมะ
     
     
 นางประภัสสร อนิลบล    นายชยางกูร ไชยกิตติ
     
     
 นายทิพยา สุวรรณชัย    นางนิติดา นิมิตรบรรณสาร
     
     
 นายสุขสันต์ หงษ์โพธิ์    นายคมกริช กันทำ
     
     
 นางสาวบุษบารัตน์ ละสามา    นางสาวรุ่งราตรี พรหมณ์สิริบูรณ์
     
     
 นางสาวณัฐฐาพร นันทรัตน์    นายยุทธพงษ์ จำปาแก้ว
     
     
นายมงคล ภูสิลิต    นายกิตติพร ทองขัติ
     
     
 นางสาวปาริฉัตร บุญเชิด    นางสาวนิภาวรรณ ภูศรีจันทร์
     
     
 นางณัฐพร สุวรรณชัย    นางชลลดา จันทรแดง
     
     
นางสาวธนาวรรณ จิตตธรรมบุตร    นายณัฐวัฒน์ เข็มตรง
     
     
 นายสหชัย วัดเมือง    นายเจษฎา จิตแสง
     
     
นายสุชาติ สุเพ็งคำ    นางสุจิตราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
     
     
นางพิศมัย สุขะเกตุ    นายสยาม โพธิ์เพ็ชร
     
     
 นายจักรพันธ์ ประสพเงิน    นางปทุมพร ซานโตส
     
     
นางนันท์นภัส คำวชิรพิทักษ์    
     

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

                                                                                                                 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เปิดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) แบบถาวร ประจำจังหวัด โดยให้บริการฟรีเพื่อชุมชน ดำเนินการภายใต้คำกล่าว “ซ่อม(Repair) สร้าง (Build) และ พัฒนา (Top-Up)”
“ซ่อม(Repair)” บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน
“สร้าง (Build)” การสร้างอาชีพใหม่ และอบรม ต่อยอด ตามความต้องการของชุมชน
“พัฒนา (Top-Up)” ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและการรับรองมาตรฐาน

                                                                                  

 

 

 

พิธีถวายเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ชาววิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมขบวนแห่ เทียนพรรษา ณ ลานรวมพลคนพันธ์อา เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

                                                                                                       รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเพื่อพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                                                                                   รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

พิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร สถานบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

นายวันชัย ชำนาญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                   รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 2-6 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และครูภควา อ้อทอง เดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน พร้อมลงนามความร่วมมือด้านจัดการเรียนการสอน New Energy Engineering ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีเล่อซาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นางอังคณา เบญจศิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสีลบัญชรและพระพุทธสัตตวัฒนมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดชัยภูมิวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 กค. 61 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดชมรมต้นแบบระดับเงิน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561

 

 

วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายเอกสิทธิ์ ปรมะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวันชัย ชำนาญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางอังคณา เบ็ญจศิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่ส่งหลักฐานทางการศึกษา ขาดพื้นฐานความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเมืองชัยภูมิปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

9 กรกฎาคม 2561 นายอาคม จันทร์นาม ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ มีความยินดียิ่งในการต้องรับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ จากวิทยาลัยวิเชียรบุรี เพื่อศึกษาดูงานห้องเรียนเฉพาะทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมTo be Number One จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Smart boys and Girls C.T.C. Contest 2018 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลิกภาพด้านการแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา ที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาและเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภายใต้แนวคิด "ใจละลาย หนุ่มหล่อ สาวสวย ในชุดนักศึกษา" โดยนายคีรินทร์ อนุตตรังกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

29 มิถุนายนที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิได้เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ โดยนายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

27 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดย นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธี

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

26 มิถุนายน 2561 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับหมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จัดพิธีวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่ กวีเอกของโลก โดยนายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา และการประกวดแต่งกายเป็นตัวละครจากวรรณคดีสุดสาคร บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เมื่อวันที่ 22-24  มิ.ย 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมินำโดยท่านผอ.อาคม จันทร์นาม ได้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะศึกษาจังหวัดชัยภูมิ "กีฬาเพื่อมิตรภาพ อาชีวะศึกษาชัยภูมิ" ประจำปีการศึกษาการศึกษา 2561

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

วันที่ 21-22 มิย. 61 วิทยาลัยเทคนิค นำโดย นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินการจัดสถานที่การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวะศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง,แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ม,แผนกช่างกลโรงงาน,ช่างยนต์,แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                                                                               รูปภาพกิจกรรม Click! 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

f t g m

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ Fanpage

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ