Copyright 2018 - Custom text here

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

   
  นายอาคม   จันทร์นาม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 

admin3 

 

 นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 นายเอกสิทธิ์ ปรมะ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 
          
 

นายวันชัย  ชำนาญศรี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 นางอังคณา เบญจศิล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษา โครงการเทคนิคเหมืองแร่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยการสนับสนุนของ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

                                                                                                                  รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดรับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนนักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

                                                                                  รูปภาพกิจกรรมการรายงานตัวรอบโควตา 2561

 

 

f t g m