Copyright 2018 - Custom text here

ระเบียบการแต่งกาย

ระเบียบการแต่งกายวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
 
 
          "นักเรียน" หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          "นักศึกษา" หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนชาย
     นักเรียน ระดับ ปวช.
           ทรงผม
                    - ตัดสั้นแบบรองทรงสูง ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน ๕ ซม. (ไม่เกินคิ้ว) ตัดเปิดตีนผมทั้งด้านข้าง และด้านหลังสูงประมาณ ๒ นิ้ว
                    - ห้ามทำสีผม หรือใส่เจลทำผมทรงตั้ง
                    - ห้ามไว้หนวด เครา
           เสื้อขาว
                    - ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยงไม่บางเกินไป
                    - แบบเชิ้ตคอตั้ง ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
                    - ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม.
                    - แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอก ปลายแขนพับเข้าด้านใน
                    - มีกระเป๋าติดอกเสื้อด้านซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างพอเหมาะกับเสื้อ
                    - เสื้อกีฬาให้ใช้แบบของวิทยาลัย ให้ใช้เฉพาะวันที่มีวิชาพลศึกษาและวิชางานฝึกฝีมือเท่านั้น
           เสื้อฝึกงาน
                    - เสื้อสีและแบบตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
           กางเกง
                    - สีกรมท่า ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป
                    - ปลายขากางเกงกว้างไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว และไม่กว้างเกิน ๘ นิ้ว
                    - ขอบเอวมีห่วงกว้าง ๑ ซม. ยาว ๔ ซม.
                    - มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า
                    - กระเป๋าหลังแบบเจาะไม่มีฝา ห้ามใช้กระเป๋าหลังแบบปะ
                    - ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าเวสป๊อย ผ้าลูกฟูก ผ้าฟอก และผ้ายีนส์ทุกชนิด
                    - สวมกางเกงทับชายเสื้อขาวให้เรียบร้อย
           เข็มขัด
                    - สายหนังสีดำพื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ ซม.
                    - หัวเข็มขัดให้ใช้หัวเข็มขัดตราของวิทยาลัยฯ
           รองเท้า และถุงเท้า
                    - รองเท้าหนัง หรีอรองเท้าผ้าใบสีดำหุ้มส้น ไม่หุ้มข้อ มีเชือกผูกหู แบบสุภาพ ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น
                    - ถุงเท้าสีดำล้วน ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น ยาวประมาณครึ่งหน้าแข้ง
           การแต่งกาย
                    - ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการ เป็นนักเรียน นักศึกษา
                    - ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับต่างหู แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ หรีอเชือก รัดติดต้นคอ
                    - ห้ามสวมหมวก หรีอเสื้อคลุมขณะอยู่ภายในวิทยาลัยยกเว้นตามสภาพ อากาศหนาว
     นักศึกษา ระดับ ปวส.
           ทรงผม
                    - ตัดสั้นแบบรองทรงตํ่า ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน ๗ ซม. ตัดเปิดตีนผม ทั้งด้านข้าง และด้านหลังสูงประมาณ ๑ นิ้ว
                    - ห้ามทำสีผม หรือใส่เจลทำผมทรงตั้ง
                    - ห้ามไว้หนวด เครา
           เสื้อขาว
                    - ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยงไม่บางเกินไป
                    - แบบเชิ้ตคอตั้ง ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
                    - ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม.
                    - แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอก ปลายแขนพับเข้าด้านใน
                    - มีกระเป๋าติดอกเสื้อด้านซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างพอเหมาะกับเสื้อ
                    - เสื้อกีฬาให้ใช้แบบของวิทยาลัย ให้ใช้เฉพาะวันที่มีวิชาพลศึกษาและวิชางานฝึกฝีมือเท่านั้น
           เสื้อฝึกงาน
                    - เสื้อสีเทา ตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด โดยมีแถบสีที่ขอบกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ให้ใช้ด้ายสีเหลืองปักชื่อ - นามสกุล และสาขาวิชาที่ตนศึกษาที่บริเวณ หน้าอกเสื้อด้านขวา
           กางเกง
                    - สีกรมท่า ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป
                    - ปลายขากางเกงกว้างไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว และไม่กว้างเกิน ๘ นิ้ว
                    - ขอบเอวมีห่วงกว้าง ๑ ซม. ยาว ๔ ซม.
                    - มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า
                    - กระเป๋าหลังแบบเจาะไม่มีฝา ห้ามใช้กระเป๋าหลังแบบปะ
                    - ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าเวสป๊อย ผ้าลูกฟูก ผ้าฟอก และผ้ายีนส์ทุกชนิด
                    - สวมกางเกงทับชายเสื้อให้เรียบร้อย
           เข็มขัด
                    - สายหนังสีดำพื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ ซม.
                    - หัวเข็มขัดให้ใช้หัวเข็มขัดตราของวิทยาลัย
           รองเท้า และถุงเท้า
                    - รองเท้าหนัง หรีอรองเท้าผ้าใบสีดำหุ้มส้น ไม่หุ้มข้อ มีเชือกผูกหู แบบสุภาพ ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น
                    - ถุงเท้าสีดำล้วน ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น ยาวประมาณครึ่งหน้าแข้ง
           การแต่งกาย
                    - ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการ เป็นนักเรียน นักศึกษา
                    - ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับต่างหู แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ หรีอเชือก รัดติดต้นคอ
                    - ห้ามสวมหมวก หรีอเสื้อคลุมขณะอยู่ภายในวิทยาลัยยกเว้นตามสภาพ อากาศหนาว
      การแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษาหญิง
     นักเรียน ระดับ ปวช.
           ทรงผม
                    - ทรงสุภาพพอประมาณ ถ้าไว้ยาวต้องผูกรวบให้เรียบร้อย ห้ามดัดหรีอทำสีผม
                    - ถ้าใช้เครื่องประดับผมให้ใช้สีดำ น้ำเงิน น้ำตาล เท่านั้น
           เสื้อขาว
                    - แบบเชิ้ตคอตั้ง ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
                    - ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร และไม่เป็นผ้ามัน
                    - ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม.
                    - แขนเสื้อสั้นเพียงเหนือข้อศอก
                    - เสื้อกีฬาให้ใช้แบบของวิทยาลัย ให้ใช้เฉพาะวันที่มีวิชาพลศึกษาและวิชางานฝึกฝีมือเท่านั้น
                    - เสื้อชั้นในต้องเป็นเสื้อในตัวเต็ม สีขาว หรือสีเนื้อ ถ้าสวมเสื้อชั้นในตัวเล็กต้องสวมเสื้อในตัวยาวทับอีกชึ้นหนึ่ง
           เสื้อฝึกงาน
                    - เสื้อสีและแบบตามที่วิทยาลัยกำหนด
           กระโปรง
                    - สีกรมท่า ผ้าเนื้อเกลี้ยง
                    - มีเกล็ดทั้งซ้ายและขวา ข้างละ ๓ เกล็ด เหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
                    - กลีบของเกล็ดหันออกด้านนอก และเย็บเกล็ด จากขอบกระโปรงลงมา ๖-๑๒ ซม
                    - ความยาวของกระโปรงคลุมเข่า ประมาณ ๑ ฝ่ามือ ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป ให้ทำกระเป๋าเจาะซ่อนรูปตามแนวตะเข็บข้าง
                    - สวมกระโปรงทับชายเสื้อขาวให้เรียบร้อย
           กางเกง
                    - ใช้ระเบียบเดียวกับนักศึกษาชายระดับ ปวช.
                    - การสวมกางเกงต้องสวมคู่กับเสื้อฝึกงาน และต้องเป็นวันที่มีเรียนวิชาภาคปฏิบัติเท่านั้น
           เข็มขัด
                    - สายหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ ซม.
                    - หัวเข็มขัดให้ใช้หัวเข็มขัดตราของวิทยาลัย
           รองเท้า และถุงเท้า
                    - (กรณีแต่งกายชุดนักเรียน) รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. ถุงเท้าสีขาวล้วน ไม่มีลวดลายใด
           การแต่งกาย
                    - ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการ เป็นนักเรียน นักศึกษา
                    - ห้ามแต่งหน้า และห้ามใช้เครื่องประดับ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือและแหวน นามสกุล
                    - สร้อยคอให้สวมชนิดแขวนพระ หรือเครื่องหมายทางศาสนา และเอาไว้ในเสื้อ
                    - ต่างหูให้ใช้แบบตุ้ม หรือห่วงสีเงิน ขนาดเล็กติดติ่งหู ห้ามใช้ลักษณะ และสี อย่างอื่น
                    - ห้ามสวมหมวก หรือผ้าคาดผมที่มีสีสันฉูดฉาด
     นักศึกษา ระดับ ปวส.
           ทรงผม
                    - ทรงสุภาพพอประมาณ ถ้าไว้ยาวต้องผูกรวบให้เรียบร้อย ห้ามดัดหรีอทำสีผม
                    - ถ้าใช้เครื่องประดับผมให้ใช้สีดำ น้ำเงิน น้ำตาล เท่านั้น
           เสื้อขาว
                    - แบบเชิ้ตคอตั้ง ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
                    - ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่บางเกินควร และไม่เป็นผ้ามัน
                    - ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม.
                    - แขนเสื้อยาวเพียงเหนือข้อศอก
                    - เสื้อกีฬาให้ใช้แบบของวิทยาลัย ให้ใช้เฉพาะวันที่มีวิชาพลศึกษาและวิชางานฝึกฝีมือเท่านั้น
                    - เสื้อชั้นในต้องเป็นเสื้อในตัวเต็ม สีขาว หรือสีเนื้อ ถ้าสวมเสื้อชั้นในตัวเล็กต้องสวมเสื้อในตัวยาวทับอีกชึ้นหนึ่ง
           เสื้อฝึกงาน
                    - เสื้อสี ตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด โดยมีแถบสีที่ขอบกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ให้ใช้ด้ายสีเหลืองปักชื่อ - นามสกุล และสาขาวิชาที่ตนศึกษา ที่บริเวณหน้าอกเสื้อด้านขวา
           กระโปรง
                    - สีดำ เนื้อผ้าเกลี้ยง
                    - แบบสุภาพ ตามที่วิทยาลัยกำหนด แบบป้ายข้าง ไม่มีจีบ ผ่าหลัง ไม่รัดรูป
                    - ความยาวของกระโปรงคลุมเข่า แต่ไม่เกินครึ่งหน้าแข้ง
                    - สวมกระโปรงทับชายเสื้อให้เรียบร้อย
           กางเกง
                    - ใช้ระเบียบเดียวกับนักศึกษาชายระดับ ปวส.
                    - การสวมกางเกงต้องสวมคู่กับเสื้อฝึกงาน และต้องเป็นวันที่มีเรียนวิชาภาคปฏิบัติเท่านั้น
           เข็มขัด
                    - สายหนังสีดำ พื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ ซม.
                    - หัวเข็มขัดให้ใช้หัวเข็มขัดตราของวิทยาลัย
           รองเท้า และถุงเท้า
                    - รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. ไม่ใส่ถุงเท้า (กรณีแต่งกายชุดฝึกงาน) รองเท้าผ้าใบสีดำล้วน ไม่มีลวดลาย
                    - ถุงเท้าสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย
           การแต่งกาย
                    - ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการ เป็นนักเรียน นักศึกษา
                    - ห้ามแต่งหน้า และห้ามใช้เครื่องประดับ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือและแหวน นามสกุล
                    - สร้อยคอให้สวมชนิดแขวนพระ หรือเครื่องหมายทางศาสนา และเอาไว้ในเสื้อ
                    - ต่างหูให้ใช้แบบตุ้ม หรือห่วงสีเงิน ขนาดเล็กติดติ่งหู ห้ามใช้ลักษณะ และสี อย่างอื่น
                    - ห้ามสวมหมวก หรือผ้าคาดผมที่มีสีสันฉูดฉาด
      ห้ามดัดแปลง หรือแก้ไข ตกแต่ง เครื่องแบบนักเรียน และนักศึกษาให้ผิดไปจากแบบ ตามที่วิทยาลัยกำหนด เช่น ปัก เขียน หรือพิมพ์เครื่องหมาย สัญลักษณ์อื่นใดบนเสื้อ แขนเสื้อ หรือ ปกเสื้อ
      นักเรียน หรือนักศึกษา ที่แต่งกายผิดระเบียบจะต้องถูกลงโทษตามระเบียบวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ว่าด้วยการแต่งกาย และเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป
f t g m