Copyright 2018 - Custom text here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้รับรางวัลชมเชย ในการเข้ารับการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix lt Center) แบบถาวรประจำจังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปี 2562 ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ หอประชุมพญาแล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2561 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยนายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายเอกสิทธิ์ ปรมะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรพยากร นายวันชัย ชำนาญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางอังคณา เบ็ญจศิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ข้าราชการจากหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                                                                                   รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมพญาแล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฎิญาณต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โดมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2561 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในช่วงเช้า พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์ ปรมะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรพยากร นางอังคณา เบ็ญจศิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ข้าราชการจากหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                                                                                                       รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

                                                                                                                 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เปิดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) แบบถาวร ประจำจังหวัด โดยให้บริการฟรีเพื่อชุมชน ดำเนินการภายใต้คำกล่าว “ซ่อม(Repair) สร้าง (Build) และ พัฒนา (Top-Up)”
“ซ่อม(Repair)” บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน
“สร้าง (Build)” การสร้างอาชีพใหม่ และอบรม ต่อยอด ตามความต้องการของชุมชน
“พัฒนา (Top-Up)” ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและการรับรองมาตรฐาน

                                                                                  

 

 

 

พิธีถวายเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ชาววิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมขบวนแห่ เทียนพรรษา ณ ลานรวมพลคนพันธ์อา เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

                                                                                                       รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเพื่อพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                                                                                   รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

พิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร สถานบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

นายวันชัย ชำนาญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                   รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 กค. 61 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดชมรมต้นแบบระดับเงิน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

f t g m

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ Fanpage

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ