Copyright 2018 - Custom text here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดโครงการอบรมการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-PORTFOLIO)ณ ห้อง Smart Classroom วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2561

                                                                                                                          รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษา โครงการเทคนิคเหมืองแร่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยการสนับสนุนของ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

                                                                                                                  รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดรับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนนักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

                                              รูปภาพกิจกรรมการรายงานตัวรอบโควตา 2561

 

 

 

วันที่ 31 ม.ค. 2561 นายอาคม  จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลาการ และ นักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปี 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการบริหารจัดการฐานข้อมูล  วันที่ 1 - 5 ก.พ. 2561 ณ วท.สุพรรณบุรี  ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับ2

 

 

 

 

 

ท่านผอ.อาคม จันทร์นาม ได้เดินทางมาให้กำลังใจในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติครั้งที่ 27  วันที่ 1 - 5  กุมภาพันธ์  2561 ณ จ.สุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) จัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมรับมอบรถแทรคเตอร์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จำนวน 4 คัน 

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปี 2560 ทักษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทย  วันที่ 1 - 5 ก.พ. 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายเบญจรงณ์ จงเจิมกลาง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรีนญทอง "ซอด้วง"

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

f t g m

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ Fanpage

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ