กิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมด...
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (สถานศึกษาขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2557 ด้วยความยินดียิ่ง
คณะกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับ ปวส
คณะกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
เกณฑ์การแข่งขันทักษะ อวท.ปี 57
แจ้งรายละเอียดการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557
ประมวลผลภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (132)

...แสดงทั้งหมด...

แจ้งบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับการเข้าสู่ระบบ wifi ของวิทยาลัยฯ
ได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสมผัด อินทรมา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Login Form Login to Member AreaWho's Online

We have 6 guests online
IMG_9303.JPG