กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมแนะนำ

ระบบตรวจสอบผู้เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

 

แจ้งบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับการเข้าสู่ระบบ wifi ของวิทยาลัยฯ 
ได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ